rhiger16.jpg

Carlo's historie, perioden 1950 - 1967

FOTO: Carlo i sit senere, rette element "pagaj i hånd og røven i vandskorpen"


Carlo Schøler Rhiger, født 1950, pensioneret politiassistent, søn af Anna Rhiger (født Schøler) født i Jeksen og Herluf Mose Rhiger, født i Gjern.

Forældrene drev et handelsgartneri ca. 1 km udenfor landsbyen Blans i Ullerup sogn, nu en del af Sønderborg kommune i Region Syddanmark (tidligere en del af Sundeved kommune i Sønderjyllands Amt).

Folkeskolen gennemgået på ”Eckersbergskolen” i Blans, en skole der engang i 90'erne blev nedlagt og genopstod som Eckersberg Friskole.

Meget af fritiden blev brugt på at hjælpe til i gartneriet. Har både pløjet, harvet og høstet "med hest".

Efter en gang hård forårsfrost i slutningen af 50-erne kunne gartneriet ikke længere hænge sammen økonomisk, da et større areal med efterårsplantede kålplanter blev svedet af.

Konsekvensen blev at faderen påtog sig lønarbejde som fabriksarbejder på Danfoss ved Nordborg på Als.
Handelsgartneriet fortsatte, nu med afgrøder der i større grad var i stand til at klare sig selv.

Efter folkeskolen fulgte realskolen på ”Nydam Skole” i Vester Sottrup.

I sommerferierne var der job som medhjælper hos GASA (GArtnernes SAlgsforening) i Sønderborg og som reklamepakker hos Danfoss reklameafdelingen, ligeledes i Sønderborg.
Efter realeksamen arbejde som ungarbejder hos et anlægsgartnerfirma (Wad & Kortegaard), afbrudt af et par dage i København til ansættelsesprøve som konstabel i Søværnet.


Så er de nye porreplanter klar til at blive sat i jorden.

spottrupborgruin.jpg