rhiger38.jpg

Carlo's historie 1967 - 1973

FOTO: Inspektionsskibet VÆDDEREN


Ansat blev han, og startede i november 1967 på Søværnets Ekcerserskole i Auderød ved Frederiksværk.

Det er noget af en start, når uddannelsesformålet var at få en ”Handels– og kontormedhjælpereksamen”.

Efter grundskole en "skoletur" med korvetten TRITON, herunder en tur til Holland.

Retur til skolebænken på Søværnets Konstabelskole på Margretheholm, kombineret med ekstern undervisning på Københavns Handelsskole i Valby.


Herefter 1 år på Inspektionsskibet FYLLA, navnlig i færøske farvande, men også lidt søopmåling i danske farvande inden FYLLA blev rigget af.

FOTO: Flådestation "Holmen" i København (ved officerskolen)


Retur til fastlandet og en tjans på Flådestation Korsør.

Retur til de sejlende enheder, startende med at Inspektionsskibet VÆDDEREN skulle rigges til på Flådestationen i Frederikshavn, hvorefter den stod på fiskeriinspektion i færøske og grønlandske farvande, samt en kort periode med søopmåling i grønlandske farvande.

Så kom en periode på Marinestationen Sjællands Odde, efterfulgt af andet ophold på Margretheholm (med eksamen osv.) og sluttelig en periode hos Søværnets Materielkommando på Holmen i København.

Væsentlige oplevelser i Søværnet:

Var ”plotter” (den der plottede "fremmed" skibs placering ind i søkort) i forbindelse med opbringelse af skotsk trawler ved Færøerne, var med til at aflevere ”de islandske håndskrifter” i 1971, og prøve så at forestille Jer en dag med vindstille, høj, klar himmel, solskin og meget, meget, store isbjerge i Diskobugten i Grønland.

I løbet af perioden hos Søværnet Materielkommando på Holmen måtte tages en beslutning:
enten forlænge kontrakt eller finde sig et nyt job efter 5 år og 2 måneder og en rang af overkonstabel af 1. grad.

Prøvede det sidste, og det lykkedes.

island82.jpg